header

O nás

Pripomíname si 29 rokov od založenia Agentúry MC Tour -
20. September 1995 so sídlom na tej istej adrese 


Agentúra MC Tour pracuje ako Licenčná Agentúra sprostredkovania Práce do zahraničia s povolením UPSVAR a Živnostenským oprávnením č. ObU - ZA - OZP1-2012/20236-2 Číslo živnostenského registra 511 - 16184, zároveň ako Informačno - Konzultačná Agentúra a tiež ako Personálna a poradenská Agentúra do zahraničia od roku 1995 so živnostenským oprávnením. Vstupom do tretej desiatky svojej činnosti v súčasnosti vykonáva sprostredkovanie práce Au-Pair pobytov do 10 krajín EÚ. Rozširuje svoju činnosť na báze ďalších možných pracovných ponúk rôzneho druhu sprostredkovania práce a personálneho poradenstva do zahraničia, ktorých počet sa neustále zvyšuje, a podľa aktuálnej ponuky dopĺňa.

Uchádzač o prácu, ktorý sa bude uchádzať o služby našej spoločnosti Agentúra MC Tour, zaslaním svojho kontaktu, údajov, alebo životopisu, výslovne súhlasí,aby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,  použila spoločnosť Agentúra MC Tour jeho osobné údaje všade tam,kde to osobitný zákon pre spoločnosť Agentúra MC Tour v súvislosti s výkonom jej činnosti výslovne vyžaduje. Pre zadováženie takýchto úkonov občan súhlasí, aby sprostredkovateľ do svojho informačného súboru si takéto údaje zisťoval a ukladal aj ako kópie z  osobných alebo tiež matričných dokladov,pričom tento súhlas je platný až do jeho písomného odvolania. Zároveň uchádzač o prácu súhlasí so zmluvnými podmienkami spoločnosti Agentúra MC Tour. Záujemca svojim podpisom súhlasí s tým, že Magdaléna Cisáriková Agentúra MC Tour  v súlade so zákonom a v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov zhromažďovala, spracovávala a uchovávala hore uvedené osobné údaje. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

 

Zároveň druhá činnosť, ktorou sa Agentúra MC Tour zaoberá, je činnosť Cestovnej Agentúry.

Veľmi dôležitá súčasť našej ponuky je predaj zájazdov, pobytov pre iných veľkých renomovaných touroperátorov teda pre také Cestovné kancelárie, ako napríklad Hydrotour, Fischer, Orex travel, Kartago Tours, Dubtour s destináciou SAE, Turancar, Trinity, Happy Travel, Eso Travel, Fifo, Hechter, Seneca Tours, Globtour, Solvex a mnoho iných, s ktorými má podpísané zmluvy o spolupráci.

Je možné zakúpiť u nás aj letenky vo výhodných cenách, aj na spoločnosť Ryanair spolu s palubným lístkom Check- in, lístky na medzinárodnú autobusovú dopravu do mnohých krajín EU cez spoločnosti Flixbus, Student Agency či Interbus. Predávame aj vlakové lístky REGIOjet vo výborných cenách na trase Žilina - Praha a späť.

Tak isto je možné sa u nás poistiť na individuálnu turistiku či zájazdy prostredníctvom poisťovne Union, s ktorou spolupracujeme.