header

RAKÚSKO - Hauseassistents - domáce pomocníčky, pomocníci, asistenti, pomoc starším v domácnostiach do Rakúskych rodín ženy aj muži  s Nemčinou, jednotlivo nie páry.
Umiestnime domáce opatrovateľky,- ov ženy aj mužov vo veku nad 18 rokov - vek neobmedzený, po celom území Rakúska ku deťom, ku starším ľuďom, opatrovateľky, -ov, pomocníčky, -ov do  domácností s domácimi prácami a s prácami okolo domu, tiež s prácami so zvieratami či v záhrade. Požadujeme dohovoriť sa Nemecky. To je podmienkou. Strava je zabezpečená zdarma. Ubytovanie je v mnohých prípadoch v rodine tiež zdarma. V mnohých prípadoch sa ubytovanie hradí či pripláca. To sa však dozvieme vopred v akej výške. Ak sa za ubytovanie platí alebo sa pripláca, strhávajú túto sumu z platu, netreba ju platiť vopred. Jedná sa o dlhodobejšiu viacmesačnú prácu. Pracuje sa každý týždeň, obvykle  je jeden alebo jeden a pol dňa v týždni voľno, podľa ponuky a dohovoru. Nejedná sa o prácu na turnusy, ale na dlhodobo. Pracovníkov do rodín umiestňujeme v spolupráci s Agentúrou z Rakúska, s ktorou dlhodobo spolupracujeme na umiestňovaní opatrovateliek ku deťom.  Netreba vybavovať Rakúske živnosti ani vlastniť certifikáty. Kto ich však vlastní to je výhodou.  Jedná sa o pomocnú prácu v domácnosti. Po dohode s rodinou je možné vycestovať na vopreddohodnutý čas domov. Zdravotné poistenie  liečebných nákladov do zahraničia si každý zabezpečí na Slovensku pred vycestovaním. Cestovné je individuálne ale pomôžeme s nájdením najlepšej trasy a spoja, predávame cestovné lístky, dohodneme vopred s rodinou kde vás vyzdvihnú či počkajú.

 Plat je stanovený podľa počtu hodín. Sú rodiny ktoré požadujú prácu na 20 hodín týždenne, iné na 40 hodín týždenne, ďalšie nad 50 – 60  hodín týždenne. Požadovaný počet hodín si treba vpísať do dotazníka priloženého tu v prílohe a podľa toho sa vám bude hľadať rodina. Rodiny majú prevažne záujem o dlhodobejší pracovný pobyt.

 Mesačný plat netto : 

- za 20 hodín týždenne x 4 týždne       cca 360 Eur mesačne

- za 25 hodín týždenne x 4 týždne       376 Eur + 94 Eur Bonus – opatrovanie detí = 483 Eur mesačne

- za 40 hodín týždenne  x 4 týždne      cca 780 Eur mesačne 

a viac podľa počtu odpracovaných hodín navyše do počtu hodín 55 – 60 týždenne. Na hodinu je stanovený  plat na 4,87 Eur netto.

 BONUS: plat bude vyplácaný 15 x ročne,  navyše v Júni a  v Novembri po odpracovaní predchádzajúcich mesiacov

 V prípade záujmu vás požiadame o tu dole uvedené materiály, pošlite nám ich však spolu všetky naraz nie po jednom, ďakujeme :

  1. - životopis v Nemčine s popísanou praxou,       v opatrovateľstve môže byť aj z domáceho prostredia, ak sa jedná o opatrovanie 
  2. - Fragebogen teda dotazník v Nemčine  priložený tu v prílohe –  prosíme vyplniť, ak sa vám nedá fotka vložiť do dotazníka ako je požadované, môžete ju iba priložiť zvlášť s fotkami
  3. – bezplatná registrácia z www.mctour.sk vľavo – prosíme vyplniť v Slovenčine
  4. - dve – tri aktuálne pekné fotky
  5. - ak máte požiadame vás aj o certifikáty či referencie, prípadne Rakúske živnosti
  6. - kópia OP alebo Pasu 

 Poplatok za sprostredkovanie práce Agentúre MC Tour neplatíte, práca je sprostredkovaná Zdarma. Platíte však jednorázovo poplatok za asistenčné služby s tým spojené a personálne poradenstvo. Tento poplatok je hradený iba jednorázovo pri podpise zmluvy o sprostredkovaní práce a pri preberaní prijímacieho listu od rodiny pred vycestovaním do zahraničia, kedy budú všetky podmienky vopred dohodnuté. 

- za  dohodnutých 20 hodín týždenne    cca 360 Eur = poplatok 130 Eur jednorázovo

- za dohodnutých 25 hodín týždenne    376 Eur + 94 Eur Bonus – opatrovanie detí  =  poplatok 180 Eur jednorázovo

- za dohodnutých 40 hodín týždne        cca 780 Eur = poplatok 250 Eur jednorázovo

- za viac dohodnutých hodín  podľa počtu odpracovaných hodín 50 – 60 hodín týždenne =  poplatok 290 Eur jednorázovo

 Iné poplatky sa viac neplatia. Môžete ostať s rodinou v kontakte aj dlhodobo.